Rejestracja

12 256 01 24

biuro@przychodniaradziszow.pl

Personel

mgr fizjoterapii

Małgorzata Śliwa

Kierownik Pracowni Fizjoterapii. Absolwentka Wydziału Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Ukończyła Zarządzanie jednostkami opieki zdrowotnej na Wydziale Nauk o Zdrowiu na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Prawo Medyczne i Bioetykę na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Ukończone kursy:

 • Terapia Manualna w modelu  holistycznym – dr A. Rakowski (moduł: I, II, III, IV, V, VI);

 • Współczesne  metody  diagnostyki i  leczenia  dysfunkcji  tkanek  miękkich – dr J. Ciechomski  (moduł: I, II, IV, V, VI);

 • PNF podstawowy;

 • PNF rozwijający - Dyplomowany Terapeuta PNF:

 • Opieka geriatryczna – Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologii na Uniwersytecie Jagiellońskim;

 • Instruktor rekreacji ruchowej.

 

 

mgr fizjoterapii

Agata Kruk-Stępień

Absolwentka Wydziału Ochrony Zdrowia Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Ukończone kursy:

 • PNF Podstawowy;

 • PNF Rozwijający - tytuł Dyplomowanego Terapeuty metody PNF;

 • Terapia manualna wg. Mulligana - moduł A;

 • Diagnozowanie i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa metodą McKenziego - moduł A, B, C, D;

 •  Współczesne metody diagnostyki i leczenia dysfunkcji tkanek miękkich – dr J. Ciechomski  - moduł: I, II.

mgr fizjoterapii

Anna Czubaj

Absolwentka Wydziału Ochrony Zdrowia Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Ukończone kursy:

 • Diagnozowanie i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa metodą McKenziego - moduł A, B, C, D;
 • Kinezjotaping;
 • Thera Band - podstawowy
 • Thera Band i Togu – korekcja wad postawy w płaszczyźnie strzałkowej;

 

 

 

st. technik fizjoterapii

Beata Olejarczyk

Absolwentka  Wydziału Fizjoterapii  Medycznego Studium Zawodowego w Krakowie.

Ukończone kursy:

 • Opieka geriatryczna - Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologii na Uniwersytecie Jagiellońskim.


 

mgr rehabilitacji ruchowej

Adam Bartusik

Absolwent Wydziału Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie oraz Wydziału Terapii Zajęciowej Medycznego Studium Zawodowego w Branicach. Masażysta dyplomowany.

Ukończone kursy:

 • NDT - Bobath;

 • Kurs metody McKenzie w MPD - podstawowy;

 • PNF w MPD;

 • Badanie i fizjoterapia w uszkodzeniach ręki;

 • Międzynarodowe sympozjum i warsztaty w przystosowywaniu wózków inwalidzkich oraz ortez;

 • Staż w Holandii – „Budowanie oraz dopasowywanie protez i ortez”;

 • Ćwiczenia na piłce w różnych stanach chorobowych;

 • Technika nauki i usprawniania chodu w zaburzeniach neurologicznych;

 • Muzykoterapia dla dzieci z zaburzeniami rozwoju;

 • Udzielanie pomocy w stanach zagrożenia życia;

 • Opieka geriatryczna - Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologii na Uniwersytecie Jagiellońskim.

mgr fizjoterapii

Daria Dudek

Absolwenta Wydziału Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie (magisterium) oraz Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (licencjat).

Ukończone kursy:

 • szkoła masażu "BiorelaX" - masaż leczniczy I i III stopnia;

 • Medical Taping Concept.

Naszą dewizą jest indywidualne i holistyczne podejście do każdego pacjenta

Naszym atutem jest wysoce wyspecjalizowany, doświadczony i empatyczny personel